PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Over roze zaterdag en vrijgemaakte vrouwen Over roze zaterdag en vrijgemaakte vrouwen

Commotie in het altijd gezellige Brabant: rondom de Sint Jan in Den Bosch was de sfeer afgelopen week om te snijden. Waar de katholieke bisschop De Korte eerst een oecumenische gebedsviering op Roze Zaterdag nog had goedgekeurd, trok hij die permissie later weer in. De commotie, vooral onder de meer behoudende gelovigen en priesters, was te groot om het evenement in de kathedraal doorgang te laten vinden. Op internet en in de media buitelde men over elkaar heen: “slappe hap”, “terug naar de middeleeuwen” en “taliban-gedrag”, zo viel er te lezen en een regen aan nieuwe uitschrijvingen was het gevolg.
Nu ken ik de bisschop redelijk goed maar veel van bovenstaande termen gaan volgens mij in deze zaak niet op. Bisschop De Korte heeft goed geluisterd en daar vanuit zijn gezag een conclusie aan gebonden, zoals een goed pastor behoort te doen: dienstbaar zijn aan de gemeenschap, ook al wil diezelfde gemeenschap een andere koers dan je zelf wilt. Dienend leiderschap, in navolging van hoe Christus het voordeed, zo dunkt me.
Wat de bisschop (de beste die we in dit land hebben) eveneens goed deed? Hij liet zich niet provoceren. De kerk, of de kerkdienst, mag nooit een middel worden om de eigen mening op te dringen. Voorbeeldje: als kandidaat-predikant kwam ik eens op gesprek bij een kerkenraad waar vrijwel als eerste werd vermeld: “onze vorige predikant was voluit homo en daar zijn we heel erg trots op”. Toen was voor mij de kous gelijk af. Wat een treurigheid, dacht ik, als je kerk-zijn terugbrengt tot wat allemaal wel en niet mag. Als je je eigen vrijzinnigheid of conservatisme zo etaleert als het enige ware.
Hoe het ook kon werd in diezelfde week ook voorgedaan in de Vrijgemaakte Kerk. Daar werd, in goed overleg van 12 jaar en zorgvuldige bijbeltekst, besloten om vrouwen toe te laten tot het ambt van predikant en ouderling. In 2013 werd er nog tegengestemd onder het mom dat de woorden van Paulus (over het spreken en onderwijzen van vrouwen in samenkomsten, red.) ook vandaag de dag nog steeds autoriteit hebben. Maar was dat de vraag eigenlijk wel? Een andere invalshoek werd gekozen: kun je één gebod destilleren uit een bijbeltekst die voor zoveel verschillende interpretaties vatbaar is? Nee, zo concludeerde de Vrijgemaakte kerkvergadering. Dat maakte de weg vrij voor de vrouw in het vrijgemaakte ambt. In alle eenvoud. Geen spektakel, geen knallende ruzie. Of zoals preses Melle Oosterhuis het verwoordde: “We beseffen dat dit leidt tot verdeeldheid, en dáárom houden we elkaar stevig vast. We hebben elkaar hartelijk lief, dat helpt.” Hij raakt de spijker precies op de kop. 
Sjoerd Muller

terug
 
 

Ochtenddienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00 uur
meer details

Clubben
datum en tijdstip 16-12-2018 om na de ochtenddienst
meer details

De Heerlijckheid
datum en tijdstip 17-12-2018 om 18.00 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.