PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Verslag kerststraatactie 2016 Verslag kerststraatactie 2016

De kerststraatactie van dit jaar was op donderdag en vrijdag 22 en 23 december. Na toerusting en gebed in gebouw Vijvervreugd van de Grote Kerk gingen we om 19.00 uur de straat op. Enkelen van ons bleven achter in Vijvervreugd. Om te bidden terwijl een grote groep het dorp introk. Beide avonden hebben we met ruim twintig mensen mogen evangeliseren. We gingen met gifts en boekjes de winkelstraten van Epe in. De gifts bestonden uit ca 700 koetjesrepen die van een wikkel waren voorzien met de tekst:
 
“Jezus, het Licht der wereld”
 
en op de achterzijde:
 
“Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis maar heeft licht dat leven geeft”
Johannes 8:12.
 
De kraam van waaruit we uitdeelden, zag er prachtig uit. Annelies had enkele prachtige ontwerpen gemaakt en de kraam geweldig mooi ingericht. De weggeefartikelen lagen prachtig uitgestald. Dit jaar lagen het Johannes-evangelie, de Bijbel (in hedendaagse taal), de Elisabethbode, kinderboekjes met het Kerstevangelie, PKN tijdschrift, boekjes “Waarom Jezus?” en andere christelijke artikelen op de kraam. We verstrekten dit alles namens de kerken in Epe.
 
De koetjesrepen deelden gemakkelijk uit en waren een leuke binnenkomer. De vraag: “Doet het geloof u nog wat?”, zet mensen aan het denken. “Ja, vroeger ging ik wel naar de zondagschool”. Dan de vraag “Wat is het dat het zo is weggezakt?” Voor je het weet heb je de mooiste gesprekken waarin je de mensen kunt bemoedigen. Of dingen recht zetten en excuses aanbieden of vergeving vragen voor zaken die in het verleden fout zijn gegaan. Fouten die mensen ook vanuit de kerk hebben gemaakt. Laten we God daar niet de schuld van geven……
 
We mochten kinderen, tieners, volwassenen en ook veel oudere mensen aanspreken en vertellen van de Liefde van Jezus. Dat wij mogen wandelen in Zijn licht. Maar ook dat we zelf een licht mogen zijn in deze duistere wereld door Zijn licht uit te stralen.
 
Zelf sprak ik een man, Tom, die langs de kraam liep en stopte toen ik hem wat aanbood. Tom is katholiek. “Zou het niet beter zijn als we één leider hebben voor alle kerken….als opvolger van Christus. Dan zou de wereld toch veel beter af zijn?” Ik zei: “Waarom hebben we die persoon nodig. Was het Jezus Christus zelf niet die zei dat Hij de Heilige Geest zou zenden. Het zou zelfs beter zijn dat Hij weg zou gaan, naar de Vader, omdat Jezus als mens niet overal tegelijk kan zijn. De Heilige Geest kan dat wel. Alle gelovigen kunnen Hem ontvangen. Als de Heilige Geest in ons woont, weten we wat goed en fout is. Dan hebben we altijd een leider bij ons die ons de weg wijst. Bovendien is Hij onze trooster en helper. Hebben we dan die aardse leider nodig?”
Dat kwam binnen bij Tom. Hij begreep het. Tom bleef handen schudden (hij zoende mij nog net niet) en zo vervolgde hij zijn weg. Prachtig om te zien hoe de Heilige Geest werkt als wij in actie komen en handelen naar Zijn wil.
Ik las het later nog even na in 2 Cor. 6:16.
Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: “Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren. Ik zal hun God zijn en zij Mijn volk”.
 
Marcel bemande beide avonden met veel overgave de kraam. Als jongen van ca 15 jaar is dat een hele prestatie. Ga er maar aan staan. Marcel zag ook dat bij ene Arnold - een jonge man  die langs kwam - dat hetgeen wij vertelden over de liefde van Jezus, bij deze jongeman binnen kwam. “Zág je zijn ogen?” zei Marcel. Ja dat klopt, aan de ogen kun je zien of de woorden binnen komen. Bij deze jonge man was het ook overduidelijk. Hij beloofde de ‘Bijbel in eigentijdse taal’, die we aan hem gaven, te zullen lezen. Na een kort gebed met hem liep hij door, duidelijk onder de indruk.
 
Bij de evaluaties in Vijvervreugd, die we beide avonden na afloop hielden, hoorden we nog prachtige verhalen over wat wij allen hadden meegemaakt. Bijvoorbeeld de verschillende groepen jongeren die aangesproken werden. We namen de tijd om naar hen te luisteren en zij naar ons. Er is die avonden veel gebeden, in stilte maar ook hardop met deze jongeren. Dan blijven zelfs wonderen niet uit……
 
Wat hebben we deze twee avonden veel mensen gesproken en mogen bemoedigen. Boeiende gesprekken waarin we het evangelie van Jezus Christus verkondigden. Ook dit jaar troffen we veel gezinnen waarbij de kinderen veel interesse toonden. Ze luisterden aandachtig naar wat er gezegd werd. Ze namen boekjes aan en gingen ouders voorlezen.
 
Wat geweldig dat we kleine en grote mensen konden aanspreken die wellicht nooit of zelden in aanraking komen met het evangelie. Als wij het niet vertellen, wie doet het dan wel? Hier ligt zo’n belangrijke taak voor ons christenen. Vaak laten we die liggen omdat we denken dat anderen dat wel doen. Vergeet niet dat, als we voor Hem gaan, Hij ons ook helpt. Daar vragen we om en Gods Geest brengt de mensen bij ons. God leidt ons bij de gesprekken. Hij legt de woorden in ons hart en op de lippen.
 
Zo hebben we ook dit jaar weer vele tientallen gesprekken gevoerd. Tieners die belangstelling toonden. Ook de tijd namen om te praten. Twee meisjes die we vertelden dat God zielsveel van hen houdt. We moedigden hen aan om die avond in gebed te gaan en de Hemelse Vader te vragen om in hun hart te komen. Hij is op zoek naar Zijn (verloren) kinderen. We hebben mogen zaaien die avonden. Gelukkig mochten we al biddend dit alles aan Hem teruggeven. Hij zorgt voor de oogst. Hij waakt daarover.
 
Geweldig dat we dit mogen doen en prachtig dat we zo kunnen samenwerken als Sionskerk, Regenboogkerk en Goede Herderkerk. Dank aan alle straatwerkers en helpers en bidders vanuit onze kerken, ondersteund door helpers van de Schaapspoort en Jeugd met een Opdracht.
Ook de Grote Kerk droeg bij. Koster Jan Bibo hielp ons aan elektriciteit. We mochten gebruik maken van het gebouw De Vijvervreugd.
Arjen van Klompenburg, weer bedankt voor het gebruik van de marktkraam. De ondernemersvereniging voor de toestemming en het meeliften bij de vergunning.
Bovenal dank aan onze Hemelse Vader die ons Zijn Heilige Geest heeft geschonken waardoor we met zoveel energie, enthousiasme en liefde de allermooiste boodschap konden delen.
 
Namens de Evangelisatiecommissies van de
Sionskerk, Regenboogkerk en Goede Herderkerk,
Erik van Beest, Alfred Smienk, Gerard van Kamp, Heidi Scholten, Henk van den Berg
 

terug
 
 

Gebedswake in Grote Kerk
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

ZWO
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.30 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.