PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Beraadsgroep Financiën en Beheer Beraadsgroep Financiën en Beheer

Taakomschrijvingen College van Kerkrentmeesters.
In de nieuwe kerkorde van de PKN staat beschreven, dat de materiële zaken binnen de PKN-kerk geacht worden te behoren tot de taken van het College van Kerkrentmeesters.
Tevens stelt deze kerkorde, dat minimaal de helft van het aantal leden van het College van Kerkrentmeesters zitting moet hebben in de Kerkenraad. Aangezien het College van Kerkrentmeesters binnen de Regenboogkerk in Epe bestaat uit 7 leden, zou dit inhouden, dat 4 leden moeten worden bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester. Teneinde het aantal ouderlingen binnen de Kerkenraad niet overdreven groot te maken en het College van Kerkrentmeesters niet onnodig zwaar te belasten is gezocht naar een andere vorm. In dezelfde kerkorde staat omschreven, dat het College van Kerkrentmeesters uit minimaal drie leden moet bestaan. De Regenboogkerk heeft in aanvulling op de regel bepaald, dat het College van Kerkrentmeesters van de Regenboogkerk zal bestaan uit drie leden te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en dat van hen de voorzitter en 1 lid plaatsnemen in de kerkenraad als ouderling-kerkrentmeester. Dit drie hoofdige College van Kerkrentmeesters, mag echter geen besluiten nemen zonder overeenstemming met de overige vier leden van de Beraadsgroep Financiën en Beheer. Als zodanig blijft dus ook voor deze commissie de naam Beraadsgroep Financiën en Beheer gehandhaafd.

De Kerkenraad heeft de Beraadsgroep Financiën en Beheer een aantal taken toebedeeld, welke door de leden van de beraadsgroep als geheel, maar met een specialisatie van de leden van de beraadsgroep worden behartigd. De verantwoordelijkheden zijn binnen de beraadsgroep als volgt verdeeld:

W.H. Potappel Voorzitter en kosterszaken
D. de Winter Penningmeester
N. Stegeman-Steensma secretaris
H. van Essen Vaste Vrijwillige Bijdragen en Actie Kerkbalans
L. Kasteel Kerkradio, Drukkerij, Blad Antenne, Organistenzaken
A. van Oosten Gebouwen
   

 

terug
 
 

Gebedskring Daniël
datum en tijdstip 11-12-2018 om 08.30 uur
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 11-12-2018 om 09.30 uur
meer details

To You
datum en tijdstip 11-12-2018 om 20.00 uur
meer details

Gebedswake in Grote Kerk
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.