PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Barmhartigheid Barmhartigheid

Paus Franciscus riep een ‘Jaar van Barmhartigheid’ uit. Dat kan een Paus, een jubeljaar een thema meegeven. Hij schrijft dan een bul, een inspiratiedocument, dat naar de kerken gaat. Ook wij als niet Rooms Katholieken mogen daar uiteraard van mee genieten. Eerlijk gezegd was ik het totaal vergeten. Het jaar is al bijna om! Maar zoals het soms gaat: op zondag vertelde een gemeentelid mij met het thema barmhartigheid bezig te zijn, en op woensdag ontdek ik in de boekhandel een prachtig boek met de titel: ‘ Leven voor de ander’, verlangen naar barmhartigheid. Collega Jos Douma in Zwolle heeft niet zitten slapen en zijn webmeditaties gebundeld in een fraai vormgegeven boek.

Barmhartigheid, zo vertelt Douma, vindt hij een uitstekende keuze van Paus Franciscus. De wereld heeft het hard nodig! En het Evangelie gaat daar dus over. Jezus, zegt de Paus, is het gelaat van Gods barmhartigheid. Als je hem ziet, kijk je in de ogen van God de Vader, die warmte uitstralen. Ook Israël kende God al als ‘Barmhartige en medelijdende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw’. Zo stelde Hij zichzelf voor aan Mozes toen er twee nieuwe stenen tafelen voor hem gereed lagen. De eerste twee waren gesneuveld toen het volk binnen de kortste keren God had ingeruild voor de afgoden. ‘Wij zijn een hardnekkig volk’, zegt Mozes met de nodige zelfkennis. Wat moesten ze zonder Gods barmhartigheid? Dan waren ze al lang afgeschreven!

God is niet hard. Het leven is dat wel. Dat ontdekten de mensen al in de tijd van het Romeinse Rijk. Wie keurig in het gareel liep, had het er goed. Wie er een ander geloof op na hield en niet wilde buigen voor de keizer, kon voor de leeuwen geworpen worden. Het gejoel van de tribunes verraadde dat mensen zich kostelijk vermaakten. Kinderen van nu ontdekken dat op het schoolplein. Als jij langer, slimmer, dikker, stiller of wat ook maar bent, loop je de kans buitengesloten te worden. Hoongelach klinkt je in de oren. Volwassenen hebben hun eigen ervaringen. Werknemers met een ziektegeschiedenis vallen bij een reorganisatie buiten de boot. In sport en politiek tellen alleen de winnaars. Weerbaar worden, leren we onze jongeren. Maar leren we ze ook barmhartigheid?

Zeven werken zijn er van ouds in de kerk, zeven werken van barmhartigheid. Eten geven aan de hongerige, drinken aan de dorstige. De naakten kleden en de vreemdelingen opnemen. De zieken bijstaan en de gevangenen bezoeken. En, heel verrassend: de doden begraven. Ieder mens is een kostbaar en uniek schepsel van God, dat een waardig afscheid verdient, schrijft Douma daarbij. In die woorden schuilt de kern van barmhartigheid. God schrijft niemand af. Doden niet. Ouderen niet en zieken niet. Mensen die er een puinhoop van gemaakt hebben kunnen toch op zijn steun rekenen, denk aan Kaïn in het begin van de bijbel. Hij is een moordenaar, maar niemand mag zich aan hem wreken…

Eigenlijk is een jaar van barmhartigheid te kort, om de betekenis voluit te proeven, zelfs als we op tijd bij de les waren. Eigenlijk is barmhartigheid ieder jaar weer nodig. Een revolutie van tederheid, noemt Paus Franciscus dat. Bid voor terroristen in plaats van bang voor hen te zijn. Bekijk vluchtelingen niet argwanend, maar sluit ze in het hart en help ze. Omhels kwetsbaarheid en gebrokenheid. Ik dacht even aan het Kind in de kribbe. Zo is onze God. Zo wil hij bij ons zijn, ondanks alles. Goed om daar in deze Adventstijd bij stil te staan. Zacharias, de vader van Johannes, zei het zo: dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, zal het stralende licht over ons opgaan en aan allen verschijnen… In een keiharde wereld waarin zwakkere mensen het onderspit delven is Jezus een teken van hoop. Het is aan ons daar inhoud aan te geven. Christus ons licht, zingen we in de kerk, schijn door ons heen, schijn door het duister. Weet wel wat je zingt!

Het spijt met dat ik dit jaar heb zitten slapen. Het jubeljaar is bijna om. Gelukkig is het voor barmhartigheid nooit te laat!
(zie ook josdouma.nl en tijdmetJezus.nl)

A.M. van de Wetering

terug
 
 

Gebedswake in Grote Kerk
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

ZWO
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.30 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.